795.00€875.00€
Το combo περιέχει: Associated Rc8b3.1 kitKopropo servo Bsx 2...
685.00€743.00€
Το combo περιέχει: Associated Rc8b3.1 kit2x Savox Servos 1268SG...
865.00€984.00€
Το combo περιέχει: Associated RC8b3.1 kitBullitt B-221 V2 engine...
965.00€1113.00€
Το combo περιέχει: Associated RC8b3.1 kitBullitt B-221 V2 engine 2090...
920.00€1034.00€
...
980.00€1103.00€
Το combo περιέχει: Associated Rc8B3.1 kitReds WR7 Diamond engineReds...