795.00€840.00€
Το combo περιέχει: Associated Rc8b3.1 kitKopropo servo Bsx 2...
685.00€710.00€
Το combo περιέχει: Associated Rc8b3.1 kit2x Savox Servos 1268SG...
859.00€900.00€
Το combo περιέχει: Associated RC8b3.1 kitBullitt B-221 V2 engine...
975.00€1029.00€
Το combo περιέχει: Associated RC8b3.1 kitBullitt B-221 V2 engine 2090...
925.00€999.00€
...
980.00€1069.00€
Το combo περιέχει: Associated Rc8B3.1 kitReds WR7 Diamond engineReds...